Home    Contact NL / EN

Stages en fellowships

 

Let op! Voor 2020 zijn er geen fellowships meer beschikbaar. 

Stages

Restauratie-opleidingen spelen bij de kwaliteitsbewaking en professionalisering van het beroep een belangrijke rol. Training en bijscholing beschouwen wij als een kerntaak. SRAL biedt jaarlijks stageplaatsen voor restauratoren-in- opleiding die in het kader van hun opleiding binnen hun bachelor of masterprogramma voor korte tijd een praktijkstage moeten lopen. Enkel kandidaten van geaccrediteerde opleidingen komen voor een stage in aanmerking. Typische startdata zijn in de vroege herfst of lente van het kalenderjaar. De duur van de stage kan variëren en wordt afgestemd op de vraag van de kandidaat. Kandidaten worden geacht dat zij zelf voorzien in reis-, verblijf- en woonkosten. Voor Europese studenten kan financiering via Erasmus beurzen een uitkomst bieden. Aanvragen moeten vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een aanbevelingsbrief van de studiebegeleider. Kandidaten wordt gevraagd een voorkeur uit te spreken voor één van de volgende restauratie-afdelingen: schilderijen, polychrome sculptuur, beschilderde monumentale interieurs. Interesse in een stageplek bij SRAL? Neem contact op met Siska Losse info@sral.nl

Fellowships

SRAL biedt jaarlijks fellowships aan voor restauratoren die zijn afgestudeerd aan geaccrediteerde restauratie-opleidingen. Kandidaten moeten een volledige restauratie-opleiding hebben afgerond. Dat kan een masteropleiding zijn, of voor sommige landen, een vierjarig bachelors traject. Fellows kunnen onder begeleiding ervaring opdoen in één van de restauratie-afdelingen van SRAL (schilderijen, polychrome sculptuur, beschilderde monumentale interieurs). De duur van een fellowship is zes maanden en SRAL stelt een maandelijks stipendium beschikbaar. Geselecteerde kandidaten moeten zelf voorzien in hun reiskosten en accommodatie. Aanvragen moeten vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een aanbevelingsbrief. Plaatsen worden jaarlijks ter beschikking gesteld afhankelijk van de aard van de lopende projecten. Interesse in een fellowship bij SRAL? Neem contact op met Siska Losse info@sral.nl

Indian Conservation Fellowship Program (ICFP)

Met trots kondigen wij het vervolg aan van het Indian Conservation Fellowship Program voor de komende vijf jaar. Het programma is een samenwerking tussen SRAL, de Metropolitan Museum of Art (New York, USA), the Freer Gallery of Art & Arthur M. Sackler Gallery (Washington D.C., USA) en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Brussel). Het programma wordt gefinancierd door de Andrew W. Mellon Foundation en het Ministry of Culture, Government of India. De Fellowships zijn bedoeld om de expertise te verdiepen van restauratoren die momenteel werken binnen musea en erfgoedinstellingen in India. De duur van een fellowship is van drie tot ongeveer 6 maanden. Jaarlijks worden nieuwe kandidaten voor dat specifieke jaar geselecteerd. Fellows moeten Indiaas staatsburger zijn en het Engels goed beheersen. Bij de selectie wordt de voorkeur gegeven aan restauratoren die relatief vroeg binnen hun cariere werkzaam zijn (bij voorkeur 3 tot 8 jaar). Tevens dienen zij werkzaam te zijn voor musea of vergelijkbare instituten die zich bezighouden met de studie, het behoud en het presenteren van het erfgoed dat van belang is voor India. Een achtergrond in conservering en restauratie wordt als voorwaarde gesteld. Geselecteerde kandidaten worden geïnterviewed. Meer informatie is beschikbaar via Kate Seymour, Head of Education, SRAL (k.seymour@sral.nl)

 

Avenue Céramique 224   6221 KX Maastricht   Tel: +31(0)433218444   E-mail: info@sral.nl   |   Sitemap

© 2020 SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
This website was made by zuiderlicht