Home    Contact NL / EN

Nationale verbanden

MACCH

Het Maastrichts Centrum voor Kunst, Cultuur, Conservering en Erfgoed (Maastrichts Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage - MACCH) bundelt historische, economische, juridische, filosofische, sociologische en praktijkkennis op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Met deze multidisciplinaire aanpak biedt het expertisecentrum een antwoord op de toenemende complexiteit van vraagstukken rond gebruik en bescherming van kunst en erfgoed. Onderzoekers en studenten dragen bij aan de ontwikkeling van een Euregionale kennisinfrastructuur en werken daarbij samen met kunst- en cultuurinstellingen, overheden en bedrijven. MACCH is opgericht in maart 2015 en is een samenwerkingsverband tussen de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de School of Business and Economics en de Faculty of Humanities and Sciences van de Universiteit Maastricht (UM), alsmede de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) en
het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL).
Voor meer informatie, zie www.maastrichtuniversity.nl/macch, MACCH video

 

Internationale verbanden

De SRAL onderhoudt intensieve contacten met onder meer de academische opleidingen in Londen, Cambridge, Keulen, Kopenhagen, Helsinki, Luik en Dresden. Docenten worden uitgewisseld, gezamenlijke praktijk workshops georganiseerd en studenten kunnen stage lopen, ook na hun afstuderen.

ICOM-CC International Council of Museums – Conservation Committee

SRAL medewerkers zijn actief in werkgroepen van ICOM-CC: Kate Seymour en Arnold Truyen zijn respectievelijk coördinator en assistant coordinator van de Working Group Sculpture, Polychrome and Architectural Decoration René Hoppenbrouwers is assistent coördinator van de Working Group on Education and Training in Conservation en Lydia Beerkens assistent coördinator van de Working Group Modern Materials Contemporary Art.
www.icom-cc.org/9/working-groups

ENCoRE European Network of Conservation-Restoration Education

René Hoppenbrouwers is vice voorzitter van ENCoRe

CICRP Centre Interrégional de Conservation et Restauration du Patrimoine, Marseille

SRAL adviseert over de conservering van kunststoffen in moderne kunstwerken bij het CICRP.

CeRoArt

De SRAL participeert in Ceroart, het digitale tijdschrift over onderzoek en conservering van kunstvoorwerpen.

Avenue Céramique 224   6221 KX Maastricht   Tel: +31(0)433218444   E-mail: info@sral.nl   |   Sitemap

© 2020 SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
This website was made by zuiderlicht