Home    Contact NL / EN

Onze missie en doelstellingen

De Stichting heeft ten doel het behoud van kunst en cultuurbezit in Nederland en in het bijzonder in de Provincie Limburg.

Conserveren en restaureren
De SRAL verricht conservering- en restauratiewerkzaamheden en onderzoek en brengt advies uit, onder meer op het gebied van Preventieve Conservering. Zij doet dat voor Limburgse musea en beheerders van monumenten, openbare collecties en kerken. Dankzij de Provincie Limburg krijgen deze niet-draagkrachtige partijen toegang tot hoogwaardig onderzoek en een kwalitatief gedegen restauratiepraktijk. Buiten de Provincie Limburg restaureert de SRAL voor tal van musea, nationale en regionale monumentenzorginstellingen en de Rijksoverheid. Ook particulieren en opdrachtgevers binnen en buiten Nederland kunnen bij de SRAL terecht.

De SRAL werkt volgens de meest recente internationale standaarden in conservering en volgt de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van restauratie. De stichting onderschrijft de ethische codes voor restauratoren zoals die nationaal zijn vastgelegd door Restauratoren Nederland en internationaal door de European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations (ECCO).

Opleiden
Door het mee ontwikkelen van universitaire opleidingsprogramma's en het organiseren van workshops en symposia voor professionals zet SRAL zich in voor het eigen vakgebied en streeft uiteindelijk naar de bescherming van het beroep van restaurator.

Avenue Céramique 224   6221 KX Maastricht   Tel: +31(0)433218444   E-mail: info@sral.nl   |   Sitemap

© 2020 SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
This website was made by zuiderlicht